top of page

Zichtbare, onzichtbare vervuiling, zwaar vervuilde woning,

uitzonderlijk schoonmaakbedrijf

Opruimen en reinigen van hoarding - verzamelwoede

Hoarding of verzamelwoede is een aandoening bij een persoon waardoor hij een chronische behoefte heeft om spullen te verzamelen. Weggooien is voor die persoon geen optie.

Gevolgen bij hoarding zijn vaak dat iedere vierkante meter ingenomen wordt in de woning. Vervuiling en onhygiënische toestanden ontstaan hierdoor. Voor de persoon in kwestie is dit een ongezonde en soms gevaarlijke leefomgeving. De hoarder geraakt vaak geïsoleerd van de buitenwereld en bezorgt tevens overlast voor zijn omgeving.

 

Het is een hele moeilijke opdracht de persoon in kwestie te bewegen om iets te ondernemen in dit dwangmatig gedrag. De omgeving dringt erop aan dat er verandering komt, de hoarder dreigt uit zijn woning gezet te worden, een hulpverlener tracht hem of haar te motiveren hiervoor stappen te ondernemen.

Gyva cleaning helpt u graag in het proces samen met de cliënt. Stapsgewijs werken we samen met de bewoner om de woning op te ruimen, normaal bewoonbaar te maken en de vervuiling aan te pakken. We bouwen een vertrouwensrelatie op en houden rekening met het tempo van de cliënt.

schoonmaak verhuur/verkoop

sterk vervuilde woningen

bottom of page